Przetargi

Informacja o wyborze oferty na zadanie nr 1 - Dostawa koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2020/2021

INFORMACJA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu ul. Piastowska 25, 46-380 Dobrodzień jako zamawiający w przetargu nieograniczonym na; ”Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2020/2021” działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019r, poz. 1843 z późn.zm.) informuje o wyborze oferty wykonawcy na zadanie nr 1 – koks orzech - „EKOSIL” Zdzisław Dzieciuch ul. Handlowa 2c, 41-807 Zabrze z ceną 870,84 zł brutto/1 tona.
W przetargu nieograniczonym na ”Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2020/2021” na zadanie nr 1 wpłynęły oferty następujących firm;
a/.„SAM-BUD-ROL” spółka z o.o. Sp.k. ul Fabryczna 2, 47-320 Gogolin – 1088,80 zł/1 tona
b/.P.W. „ATEX” sp. z o.o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice – 928,89 zł/1 tona
c/. „WANAR” sp. z o.o. ul. Brzezińska 8a , 44-230 Rybnik – 977,85 zł/1 tona
d/. „WĘGLOPASZ” sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań – 1008,85 zł/1 tona
e/.„EKOSIL” Zdzisław Dzieciuch ul. Handlowa 2c, 41-807 Zabrze – 870,84 zł/1 tona
W przetargu nieograniczonym na; ”Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2020/2021” na zadanie nr 1 oferenci uzyskali w kryterium cena i termin płatności odpowiednio;
a/.„SAM-BUD-ROL” spółka z o.o. Sp.k. ul Fabryczna 2, 47-320 Gogolin – cena –47,99 pkt, termin płatności – 40 pkt, łącznie 90,04 pkt.
b/.P.W. „ATEX” sp. z o.o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice – cena –56,25 pkt, termin płatności – 40 pkt, łącznie 90,04 pkt.
c/. „WANAR” sp. z o.o. ul. Brzezińska 8a , 44-230 Rybnik – cena –53,43 pkt, termin płatności – 40 pkt, łącznie 90,04 pkt.
d/.„WĘGLOPASZ” sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań – cena –51,79 pkt, termin płatności – 40 pkt, łącznie 90,04 pkt.
e.„EKOSIL” Zdzisław Dzieciuch ul. Handlowa 2c, 41-807 Zabrze - cena –60 pkt, termin płatności – 40 pkt, łącznie 100 pkt.
Zamawiający nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów oraz nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie unieważnił postępowania przetargowego.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2020 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zygfryd Czichon
Ilość wyświetleń: 27
16 października 2020 14:13 (Zygfryd Czichon) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2020 14:12 (Zygfryd Czichon) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2020 12:58 (Zygfryd Czichon) - Opublikowanie dokumentu.