Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty - „Dostawa paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2021r.”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu jako zamawiający w przetargu nieograniczonym na „Sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2021r.”wypełniając dyspozycje art.86 ust.5 ustaw

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Dostawa paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2021 r.

Treść zapytania oraz odpowiedź. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu jako zamawiający w przetargu nieograniczonym na „Sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2019r” zawiadamia, i

Informacja o wyborze oferty - Dostawa koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2020/2021

Dobrodzień 2020-10-27 INFORMACJA Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu ul. Piastowska 25, 46-380 Dobrodzień jako zamawiający w przetargu nieograniczonym na; ”Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2020/2021” działając na podstawie...

Informacja o wyborze oferty na zadanie nr 1 - Dostawa koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2020/2021

INFORMACJA Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu ul. Piastowska 25, 46-380 Dobrodzień jako zamawiający w przetargu nieograniczonym na; ”Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2020/2021” działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z...