Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Lokalizacja

woj. opolskie

pow. oleski

gm. Dobrodzień

Adres

ul. Piastowska 25

46-380 Dobrodzień