Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Lokalizacja

woj. opolskie

pow. oleski

Dobrodzień

Adres

ul. Piastowska 25

46-380 Dobrodzień

Pogotowie awaryjne

Awarie należy zgłaszać:
1. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 25 w godz. 6:00 - 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku tel. 343575330, 3575351, 3575534 wew. 22, 723560101

2. Po godzinach pracy ZGKiM Dobrodzień (dyżur domowy u dyżurujących pracowników według następujących harmonogramów):
a) Pogotowie elektryczne w dni robocze do godz. 14:00 do 19:00
- od 1 do 15 dnia każdego miesiąca - dla budynków administrowanych przez ZGKiM Dobrodzień (dyżur domowy) tel. 886 763 520
- przez cały miesiąc pracownikowi pełniącemu dyżur (dyżur domowy) tel. 667573756
- w pozostałych godzinach oraz w dni wolne od pracy (dyżur domowy) tel. 601546988

b) Pogotowie wodno-kanalizacyjne do usuwania awarii sieci, przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz instalacji wodno-sanitarnych w budynkach administrowanych przez ZGKiM Dobrodznień w dni robocze od godz. 14:00 do 19:00:
- od 1 do 15 każdego miesiąca (dyżur domowy) tel. 663280101, 663466286, 663889118
- od 16 do końca każdego miesiąca (dyżur domowy) tel. 693280101, 603788536, 668299710
- w pozostałych godzinach oraz dni wolne od pracy (dyżur domowy) tel. 601546988

c) Pogotowie kanalizacyjne do usuwania awarii dotyczących oczyszczalni ścieków:
w Dobrodzieniu - przez cały miesiąc pracownikowi pełniącemu dyżur - w dni robocze od godz. 14:00 do 19:00 (dyżur domowy) tel. 723947762
w Pludrach - przez cały miesiąc pracownikowi pełniącemu dyżur - w dni robocze od godz. 14:00 do 19:00 (dyżur domowy) tel. 532438594
- w pozostałych godzinach oraz dni wolne od pracy (dyżur domowy) tel. 601546988

UWAGA:
Wszelkie awarie po godzinach pracy ZGKiM Dobrodzień niezwłocznie zgłaszać odpowiednio pod wskazane powyżej numery telefonów.

Ochrona Danych Osobowych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 25, 46-380 Dobrodzień, REGON; 150026718 zwany dalej "Zakładem".
2. Inspektorem danych osobowych w Zakładzie jest Pan Jarosław Sulewski, e-mail;iod@bipfirma.pl, tel. 34 3575 330.
3. Dane osobowe w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć zapewnienie ochrony obiektu Zakładu i mienia, zwiększenie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pracowników na terenie Zakładu oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących Zakładowi.
4. Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Zakładu, podmiotom udzielającym wsparcia Zakładowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres 21 dni.
6. Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 września 2011 19:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Dykta
Ilość wyświetleń: 160502
04 czerwca 2019 20:07 (Dariusz Dykta) - Aktualizacja danych.
31 lipca 2018 10:25 (Dariusz Dykta) - Aktualizacja danych.
31 lipca 2018 10:20 (Dariusz Dykta) - Aktualizacja danych.