Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Lokalizacja

woj. opolskie

pow. oleski

Dobrodzień

Adres

ul. Piastowska 25

46-380 Dobrodzień

Pogotowie awaryjne

Awarie należy zgłaszać:
- w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 25 w godz. 6:00 - 14:00 w dniach od poniedziałku do piątku
tel. 34/357 53 30; 357 53 51; 35755 34 wew. 22
- u dyżurujących pracowników według następujących harmonogramów po godzinach pracy Zakładu oraz w dni wolne od pracy:

Pogotowie elektryczne - dla budynków administrowanych przez n/Zakład

- od 1 do 15 każdego miesiąca -
Pan Bąk Zbigniew (elektryk), tel. komórkowy 886763520
- przez cały miesiąc pracownikowi pełniącemu dyżur -
Pan Goj Reinhard (elektryk), tel. komórkowy 667573756

Pogotowie wodno-kanalizacyjne do usuwanie awarii na sieciach, przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacjach wodno-sanitarnej w budynkach administrowanych przez n/Zakład

- od 1 do 15 każdego miesiąca -
Pan Hicenpichler Joachim tel. komórkowy 663466286
- od 16 do końca każdego miesiąca -
Pan Mikołajczyk Ryszard tel. komórkowy 603788536
- od 1 do 15 każdego miesiąca -
Pan Pruski Andrzej tel. komórkowy 693280101, 663889118
- od 16 do końca każdego miesiąca -
Pan Zieleźnik Andrzej tel. komórkowy 693280101, 668299710,
tel. stacjonarny 34/353 63 92

UWAGA:
Wszelkie awarie po godzinach pracy Zakładu należy bezzwłocznie zgłaszać pracownikowi pełniącemu dyżur.
Odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie pracy podczas ewentualnych awarii jest majster działu wod-kan n/Zakładu Kuc Diter - tel. kom. 723560101

Obowiązuje od 10.11.2015 r.

Ochrona Danych Osobowych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 25, 46-380 Dobrodzień, REGON; 150026718 zwany dalej "Zakładem".
2. Inspektorem danych osobowych w Zakładzie jest Pan Jarosław Sulewski, e-mail;iod@bipfirma.pl, tel. 34 3575 330.
3. Dane osobowe w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć zapewnienie ochrony obiektu Zakładu i mienia, zwiększenie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pracowników na terenie Zakładu oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących Zakładowi.
4. Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Zakładu, podmiotom udzielającym wsparcia Zakładowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres 21 dni.
6. Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 września 2011 19:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Dykta
Ilość wyświetleń: 131249
31 lipca 2018 10:25 Dariusz Dykta - Aktualizacja danych.
31 lipca 2018 10:20 Dariusz Dykta - Aktualizacja danych.
31 lipca 2018 10:19 Dariusz Dykta - Aktualizacja danych.